Cliënttevredenheidsonderzoeken

In 2019 heeft Polymaat door Triqs het Prem Wijkverpleging onderzoek laten uitvoeren.

In de bijgevoegde link kunt het onderzoek bekijken:

PREM wijkverpleging 2019.pdf

Analyse van het Cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Informatie

Heeft u voldoende informatie gekregen over de behandel- of begeleidingsmogelijkheden van de instelling?

Uit het onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten vindt dat zij voldoende informatie hebben ontvangen.

Heeft u voldoende informatie gekregen over de aanpak van uw behandeling of begeleiding?

Uit het onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten vindt dat zij voldoende informatie hebben ontvangen.

 

Heeft u voldoende informatie gekregen over het te verwachten resultaat van uw behandeling of begeleiding?

Uit onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten vindt dat zij voldoende informatie hebben ontvangen

 

Inspraak

Kon (kunt) u meebeslissen over de behandeling of begeleiding die u zou krijgen (krijgt) ?

Uit het onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten vindt dat zij mee konden meebeslissen over hun behandeling of begeleiding.

 

Is er een behandel of begeleidingsplan gemaakt?

Uit het onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten een behandel of begeleidingsplan heeft gekregen.

 

Heeft u ingestemd met uw behandel- of begeleidingsplan?

Uit het onderzoek is gebleken dat 95,1% van de cliënten heeft ingestemd met het behandel- of begeleidingsplan en 4,9% van de cliënten heeft niet ingestemd met het behandel- of begeleidingsplan.

 

Hulpverlener

Vond (vindt) u de hulpverlener voldoende deskundig (goed in zijn/haar vak) ?

Uit het onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten vindt dat de hulpverlener voldoende deskundig is.

 

Kon (kunt) u de hulpverlener voldoende vertrouwen?

Uit het onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten zijn/haar hulpverlener voldoende vertrouwd.

 

Toonde (toont) de hulpverlener voldoende respect voor u?

Uit het onderzoek is gebleken dat 97,6% van de cliënten zich voldoende gerespecteerd voelt door de hulpverlener en 2,4% van de cliënten voelt zich onvoldoende gerespecteerd door de hulpverlener.

 

Vond (vindt) u de hulpverlener voldoende geïnteresseerd in u en uw mening?

Uit het onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten vindt dat de hulpverlener voldoende geïnteresseerd.

 

Resultaat van de behandeling of begeleiding

Werd (wordt) het behandel- of begeleidingsplan naar uw wens uitgevoerd?

Uit het onderzoek is gebleken dat 97,6% van de cliënten vindt dat het behandel- of begeleidingsplan naar zijn/haar wens is uitgevoerd en 2,4% van de cliënten vindt dat het behandel- of begeleidingsplan niet naar zijn/haar wens is uitgevoerd.

 

Vond (vindt) u de behandeling of begeleiding de juiste aanpak voor uw problemen of klachten?

Uit onderzoek is gebleken dat 97,6% van de cliënten vindt dat de behandeling- of begeleidingsplan de juiste aanpak is/was en 2,4% van de cliënten vindt dat de behandeling- of begeleidingsplan niet de juiste aanpak is/was.

 

Heeft u door de behandeling of begeleiding meer grip op uw problemen of klachten (gekregen)?

Uit onderzoek is gebleken dat 78% van de cliënten vindt dat hij/zij meer grip heeft gekregen op zijn/haar problemen/klachten en 22% van de cliënten vindt dat zij niet meer grip heeft gekregen op zijn/haar problemen/klachten.

 

Bent u door de behandeling of begeleiding voldoende  vooruitgegaan?

Uit het onderzoek is gebleken dat 92,7% van de cliënten vindt dat hij/zij voldoende vooruit is gegaan en 7,3% van de cliënten vindt dat hij/zij niet voldoende vooruit is gegaan.

 

Bent u door de behandeling of begeleiding beter in staat om dingen te doen die u belangrijk  vindt?

Uit het onderzoek is gebleken dat 94,7% van de cliënten vindt hij/zij beter in staat is om dingen te doen die hij/zij belangrijk vindt en 5,3% van de cliënten vindt dat hij/zij niet beter in staat is om dingen te doen die hij/zij belangrijk vindt.

 

Kunt u door de behandeling of begeleiding beter omgaan met mensen en situaties waar u eerder problemen mee had?

Uit het onderzoek is gebleken dat 65,8% van de cliënten beter kan omgaan met mensen en situaties door de behandeling of begeleiding en 34,2% van de cliënten vindt dat hij/zij niet beter kan omgaan met mensen en situaties door de behandeling of begeleiding.

 

Overige vragen

Welk rapportcijfer zou u geven aan de totale behandeling of begeleiding?

Uit het onderzoek is gebleken dat 85% van de cliënten een rapportcijfer geeft van een 9 of hoger en 15% van de cliënten geeft een rapportcijfer tussen de 6 en 8. Het gemiddelde rapportcijfer is een 9,33

 

Zou u een ander aanraden hulp te zoeken bij deze instelling?

Uit het onderzoek is gebleken dat 97,6% van de cliënten de instelling zou aanbevelen en 2,4% van de cliënten zou de instelling niet aanbevelen.


Analyse van het Cliënttevredenheidsonderzoek 2017

Informatie

Heeft u voldoende informatie gekregen over de behandel- of begeleidingsmogelijkheden van de instelling?

Uit het onderzoek is gebleken dat 98,1% van de cliënten vindt dat zij voldoende informatie hebben ontvangen en 1,9% van de cliënten vindt dat zij onvoldoende informatie hebben ontvangen.

Heeft u voldoende informatie gekregen over de aanpak van uw behandeling of begeleiding?

Uit het onderzoek is gebleken dat 98,1% van de cliënten vindt dat zij voldoende informatie hebben ontvangen en 1,9% van de cliënten vindt dat zij onvoldoende informatie hebben ontvangen.

 

Heeft u voldoende informatie gekregen over het te verwachten resultaat van uw behandeling of begeleiding?

Uit onderzoek is gebleken dat 96,2% van de cliënten vindt dat zij voldoende informatie hebben ontvangen en 3,8% van de cliënten vindt dat zij onvoldoende informatie hebben ontvangen.

 

Inspraak

Kon (kunt) u meebeslissen over de behandeling of begeleiding die u zou krijgen (krijgt) ?

Uit het onderzoek is gebleken dat 96,2% van de cliënten vindt dat zij mee konden meebeslissen over hun behandeling of begeleiding en 3,8% van de cliënten vindt dat zij niet kon meebeslissen over de behandeling of begeleiding.

 

Is er een behandel of begeleidingsplan gemaakt?

Uit het onderzoek is gebleken dat 95,8% van de cliënten een behandel of begeleidingsplan heeft gekregen en 4,2% van de cliënten heeft geen behandel of begeleidingsplan gekregen.

 

 

Heeft u ingestemd met uw behandel- of begeleidingsplan?

Uit het onderzoek is gebleken dat 90,4% van de cliënten heeft ingestemd met het behandel- of begeleidingsplan en 9,6% van de cliënten heeft niet ingestemd met het behandel- of begeleidingsplan.

 

Hulpverlener

Vond (vindt) u de hulpverlener voldoende deskundig (goed in zijn/haar vak) ?

Uit het onderzoek is gebleken dat 98,1% van de cliënten vindt dat de hulpverlener voldoende deskundig is en 1,9% van de cliënten vindt dat de hulpverlener onvoldoende deskundig was.

 

Kon (kunt) u de hulpverlener voldoende vertrouwen?

Uit het onderzoek is gebleken dat 96,2% van de cliënten zijn/haar hulpverlener voldoende vertrouwd en 3,8% van de cliënten zijn/haar hulpverlener onvoldoende vertrouwd.

 

Toonde (toont) de hulpverlener voldoende respect voor u?

Uit het onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten zich voldoende gerespecteerd voelt door de hulpverlener.

 

Vond (vindt) u de hulpverlener voldoende geïnteresseerd in u en uw mening?

Uit het onderzoek is gebleken dat 9,6% van de cliënten vindt dat de hulpverlener voldoende geïnteresseerd en 9,4% van de cliënten vindt dat de hulpverlener onvoldoende geïnteresseerd is.

 

Resultaat van de behandeling of begeleiding

Werd (wordt) het behandel- of begeleidingsplan naar uw wens uitgevoerd?

Uit het onderzoek is gebleken dat 96,2% van de cliënten vindt dat het behandel- of begeleidingsplan naar zijn/haar wens is uitgevoerd en 3,8% van de cliënten vindt dat het behandel- of begeleidingsplan niet naar zijn/haar wens is uitgevoerd.

 

Vond (vindt) u de behandeling of begeleiding de juiste aanpak voor uw problemen of klachten?

Uit onderzoek is gebleken dat 96,2% van de cliënten vindt dat de behandeling- of begeleidingsplan de juiste aanpak is/was en 3,8% van de cliënten vindt dat de behandeling- of begeleidingsplan niet de juiste aanpak is/was.

 

Heeft u door de behandeling of begeleiding meer grip op uw problemen of klachten (gekregen)?

Uit onderzoek is gebleken dat 92,5% van de cliënten vindt dat hij/zij meer grip heeft gekregen op zijn/haar problemen/klachten en 7,5% van de cliënten vindt dat zij niet meer grip heeft gekregen op zijn/haar problemen/klachten.

 

Bent u door de behandeling of begeleiding voldoende  vooruitgegaan?

Uit het onderzoek is gebleken dat 76,5% van de cliënten vindt dat hij/zij voldoende vooruit is gegaan en 23,5% van de cliënten vindt dat hij/zij niet voldoende vooruit is gegaan.

 

Bent u door de behandeling of begeleiding beter in staat om dingen te doen die u belangrijk  vindt?

Uit het onderzoek is gebleken dat 81,1% van de cliënten vindt hij/zij beter in staat is om dingen te doen die hij/zij belangrijk vindt en 18,9% van de cliënten vindt dat hij/zij niet beter in staat is om dingen te doen die hij/zij belangrijk vindt.

 

Kunt u door de behandeling of begeleiding beter omgaan met mensen en situaties waar u eerder problemen mee had?

Uit het onderzoek is gebleken dat 79,2% van de cliënten beter kan omgaan met mensen en situaties door de behandeling of begeleiding en 20,8% van de cliënten vindt dat hij/zij niet beter kan omgaan met mensen en situaties door de behandeling of begeleiding. 

 

Overige vragen

Welk rapportcijfer zou u geven aan de totale behandeling of begeleiding?

Uit het onderzoek is gebleken dat 46,2% van de cliënten een rapportcijfer geeft van een 9 of hoger, 48,1% van de cliënten geeft een rapportcijfer tussen de 6 en 8 en 5,7% van de cliënten geeft een rapportcijfer tussen de 4 en 5. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,17.

 

Zou u een ander aanraden hulp te zoeken bij deze instelling?

Uit het onderzoek is gebleken dat 88,7% van de cliënten de instelling zou aanbevelen 11,3% van de cliënten zou de instelling niet aanbevelen.

© - Polymaat
Deze websalon is gerealiseerd door libersy